Nowości

Polecamy reklamówki o grubości 52 mic.

Korzyści wynikające z oferowania toreb
o grubości ponad 50 mikrometrów

  • Torba nie podlega obowiązkowi odprowadzenia opłaty recyklingowej.
  • Sprzedawca unika kłopotów z pobieraniem, rejestrowaniem i odprowadzaniem po roku opłaty recyklingowej oraz problemów z kontrolą Inspekcji Handlowej i ewentualnych mandatów lub grzywien.
  • Koszt takiej torby dla klienta jest podobny do torby objętej obowiązkiem obciążenia opłatą recyklingową.
  • Klient otrzymuje dużo mocniejszą torbę.
  • Sprzedawca może osiągnąć wyższy zysk ze sprzedaży toreb.